چرا در زنگ هنر دروس دیگری تدریس می گردد؟

به گزارش تور فرانسه، سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن مروری بر ماموریت ها و فعالیت های حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر، به پرسش های مختلفی نظیر چرایی تقلیل صندلی درس هنر در مدارس و تدریس بعضی دروس دیگر در زنگ هنر، مجموع ساعات هنر در هر دوره تحصیل، وظایف آموزش و پرورش برای شناسایی نخبگان هنری و کنکور هنر پاسخ داد.

چرا در زنگ هنر دروس دیگری تدریس می گردد؟

پرستو آریانژاد در گفت وگو با تور فرانسه، با بیان اینکه فرهنگ و هنر یکی از 11 حوزه تربیت و یادگیری در برنامه درسی ملی است، اظهار کرد: اهمیت و منزلت فرهنگ و هنر در شکل گیری هویت متربیان در آموزش های عمومی و تخصصی باعث شده تا صندلی ویژه ای به عنوان یکی از حوزه های تربیت و یادگیری داشته باشد.

وی افزود: همچنین یکی از ساحت های شش گانه تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری است. در بیانیه مربوط به این حوزه اشاره به ارتباط آن با سایر حوزه ها نیز قابل تأمل است.

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه تربیت هنری جهت گیری کلی است که در ساماندهی محتوا و آموزش هنر در این حوزه دنبال می گردد و تأکید آن دستیابی به بصیرت فرهنگی است گفت: این تربیت در سال های ابتدایی به صورت غیرمستقیم بوده و به تدریج متناسب با رشته های هنری به صورت آموزش غیر مستقیم دنبال می گردد.

آریانژاد ادامه داد: از مهمترین کارکردهای این حوزه احیای هنرهای اسلامی- ایرانی، هویت بخشی به افراد، مقابله با تهاجم فرهنگی، پرورش ذوق زیبایی شناسی و قدرت تخیل، افزایش قدرشناسی از زیبایی های خلقت و میراث فرهنگی است. فرهنگ و هنر از امکانات کارآمد در تحقق اهداف تربیتی و آموزشی بوده و می توان صندلیی فراحوزه ای برای آن قائل شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه درسی هنر عمومی با ساعات آموزشی معین در مقطع ابتدایی، اول و دوم متوسطه تهیه و تنظیم شده که در آن ویژگی های معلم نیز پیش بینی شده است، اظهار کرد: برای هنر عمومی در مقطع ابتدایی کتاب راهنمای معلم و برای متوسطه اول ( پایه های هفتم تا نهم) کتاب درسی تألیف شده است. در متوسطه دوم نیز به جز رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش به صورت انتخابی در سال دهم یا یازدهم دانش آموزان دارای کتاب درسی هنر هستند.

هر دانش آموز چند ساعت هنر می خواند؟

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: علاوه بر آموزش های عمومی هنر در دوره دوم متوسطه، آموزش تخصصی رشته های هنری در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش انجام می گیرد که هر کدام از این رشته ها دارای برنامه درسی خاص رشته هستند.

آریانژاد در پاسخ به اینکه یک دانش آموز در طول تحصیلش چند ساعت هنر می خواند؟ گفت: دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی هفته ای دو ساعت، دانش آموزان پایه سوم تا ششم هفته ای یک ساعت و نیم و دانش آموزان متوسطه اول و دوم هفته ای دو ساعت درس هنر دارند.

علت تقلیل صندلی درس هنر در مدارس و تدریس بعضی دروس دیگر در زنگ هنر

وی درباره چرایی تقلیل صندلی درس هنر در مدارس و تدریس بعضی دروس دیگر در زنگ هنر گفت: صندلی واقعی تمامی دروس از جمله هنر در اسناد بالا دستی وزارت آموزش و پرورش و برنامه های سازمان و پژوهش کاملاً تصریح شده است. متأسفانه به دلیل روشن نشدن نقش و کارکرد هنر در آموزش، تربیت و شکل گیری هویت اسلامی- ایرانی دانش آموزان برای بعضی از معلمان، اولیا و کادر اجرایی و مدیریتی مدارس، سبب شده تا محتوای تدریس شده با آنچه در برنامه مورد انتظار است فاصله داشته باشد.

آریانژاد افزود: ضروری است دوره ها و نشست های تخصصی بیشتری برای تبیین برنامه ها و شیوه های تدریس معلمان هنر برگزار گردد. همچنین با اشاعه اهداف برنامه، اولیای دانش آموزان نیز با غایت درس هنر و اثربخشی آن در شکوفایی و رشد شخصیتی فرزندان خود آشنا شوند. باور شأن این درس، درک رویکردهای برنامه و شیوه های مورد نظر تدریس محتوا، ضمانت اجرای آن بوده و اهتمام اولیاء و مربیان را برای تحقق اهداف آن به دنبال دارد. به گفته وی، در مورد قضاوت صندلی فعلی این درس احتیاجمند انجام پژوهش های دقیق و سامان یافته هستیم و نمی توان با گزارش ها یا بازدیدهای موردی درباره شرایط آن اظهارنظر دقیق و قابل استنادی ارائه کرد.

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به تربیت هنری در آموزش عمومی و آموزش موضوع محور در رشته های هنری دوره دوم متوسطه در بازنگری های جدید گفت: رسیدن به حیات طیبه به عنوان غایت نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است، در این بازنگری ها مورد تأکید است.

افزوده شدن 12 رشته فنی و حرفه ای به حوزه تربیت و یادگیری هنر

وی افزود: در بازآرایی جدید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، رشته های زمینه هنر شاخه فنی و حرفه ای در حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر جا گرفته اند تا آموزش هنر به صورت هدفمندتری دنبال گردد. فتوگرافیک، گرافیک، نقشه کشی معماری، معماری داخلی، سینما، نمایش، موسیقی، پویانمایی، طراحی و دوخت، صنایع دستی، فراوری برنامه های تلویزیونی و نقاشی از رشته های تخصص شاخه فنی و حرفه ای در این حوزه هستند.

ضرورت شناسایی نخبگان هنری و استعدادیابی هنری

آریانژاد درباره ضرورت شناسایی نخبگان هنری و راهنمایی تحصیلی منسجم تر برای استعدادیابی هنری دانش آموزان گفت: شروع راهنمایی تحصیلی از پایه های پایین تر با استفاده از قابلیت های طراحی شده در درس هنر، می تواند به شناسایی استعدادهای هنری یاری شایان توجهی کند و زمینه ساز راهنمایی درست استعدادها به رشته های هنری شاخه فنی و حرفه ای باشد. آموزش در این رشته ها به منظور تربیت افراد در مشاغل هنری صورت می گیرد.

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: قطعاً نظام آموزش و پرورش می تواند با تقویت صندلی هنر در برنامه های آموزشی زمینه ساز هویت یابی، شکوفایی استعدادها و شناسایی افراد نخبه در زمینه هنر و مشاغل هنری باشد.

وی درباره شرایط معلمان هنر، نحوه جذب و برطرف کمبودهای احتمالی معلم متخصص در این حوزه گفت: تربیت و آماده سازی بیشتر معلمان هنر در دانشگاه های ویژه فرهنگیان و تربیت دبیر انجام می گیرد و دسته ای دیگر به وسیله آزمون های استخدامی جذب می شوند. گروه دوم پیش از شروع فعالیت شان به عنوان معلم در مدارس، آموزش های عمومی و تخصصی مورد احتیاج را فرا می گیرند. عمده کمبود در زمینه آموزش هایی است که بایستی به صورت مستمر برای این معلمان برگزار گردد. بروز رسانی دانش و مهارت های تخصصی و هنر تدریس، از شاخص هایی است که انتظار می رود در دوره های ضمن خدمت معلمان با جدیت بیشتری پیگیری گردد.

تناسب اندک منابع آزمونی معرفی شده با رشته انتخابی داوطلب در کنکور هنر

وی با تأکید بر پرورش مهارت تفکر خلاق به عنوان یکی از کارکردهای این حوزه در مورد کنکور هنر ، گفت: سنجش خلاقیت و مهارت های عملی داوطلبان کنکور هنر، مهمترین شاخص برای ارزیابی آنها در راهیابی به دانشگاه ها و تحصیل در رشته های هنری است که در حال حاضر با آزمون های تئوری که صرفاً دانسته های نظری داوطلبان را مد نظر قرار می دهد تحت الشعاع قرار گرفته است. منابع استاندارد آموزشی هنرستان ها که پیش احتیاج مناسبی برای دروس دانشگاهی رشته های هنری هستند، بخش کوچکی از منابع گسترده کنکور هنر هستند.

آریانژاد افزود: نکته بعدی تناسب اندک منابع آزمونی معرفی شده با رشته انتخابی داوطلب است. البته خوشبختانه این مورد در مورد داوطلبان متقاضی به دانشگاه های فنی و حرفه ای مصداق ندارد و هماهنگی های خوبی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 19 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tour-france.ir شناسه مطلب: 176

به "چرا در زنگ هنر دروس دیگری تدریس می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا در زنگ هنر دروس دیگری تدریس می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید